MAKLUMAT EMPANGAN    
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 21-04-2017
08:00 AM
Batu 97.05 20.82 65.13 80.00
 25-04-2017
07:00 AM
Semenyih 111.04 59.67 100.25 0.00
 25-04-2017
08:00 AM
Langat 221.04 34.10 100.00 0.00
 25-04-2017
08:00 AM
Klang Gates 93.77 22.08 87.15 10.00
 24-04-2017
08:00 AM
Sg Selangor 219.35 225.07 97.86 0.00
 25-04-2017
08:00 AM
Tasik Subang 38.58 4.21 100.00 0.00
 25-04-2017
12:00 AM
Kolam Takungan Sg. Labu (ORS) 44.90 9.26 99.62 0.00
 22-04-2017
08:00 AM
Sg Tinggi 57.66 101.07 88.27 65.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya