MAKLUMAT EMPANGAN    
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 29-05-2017
08:00 AM
Batu 99.21 24.81 77.60 3.50
 29-05-2017
07:00 AM
Semenyih 111.04 59.22 100.25 0.00
 29-05-2017
08:00 AM
Langat 221.04 34.10 100.00 0.00
 29-05-2017
08:00 AM
Klang Gates 95.16 25.20 99.48 8.00
 29-05-2017
08:00 AM
Sg Selangor 220.20 230.00 100.00 0.60
 29-05-2017
08:00 AM
Tasik Subang 38.51 4.18 99.48 0.00
 29-05-2017
07:00 AM
Kolam Takungan Sg. Labu (ORS) 44.90 9.26 99.62 0.00
 29-05-2017
08:00 AM
Sg Tinggi 59.34 113.32 98.97 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya