MAKLUMAT EMPANGAN    
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 21-07-2017
08:00 AM
Batu 100.14 26.63 83.30 0.00
 23-07-2017
07:00 AM
Semenyih 111.03 59.18 100.19 0.00
 23-07-2017
12:00 AM
Langat 221.03 34.10 100.00 0.00
 23-07-2017
08:00 AM
Klang Gates 95.62 25.34 100.00 0.00
 23-07-2017
08:00 AM
Sg Selangor 220.05 230.00 100.00 0.00
 23-07-2017
08:00 AM
Tasik Subang 38.09 4.00 95.12 0.00
 23-07-2017
07:00 AM
Kolam Takungan Sg. Labu (ORS) 44.90 9.26 99.62 0.00
 23-07-2017
08:00 AM
Sg Tinggi 59.44 114.07 99.62 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya