MAKLUMAT EMPANGAN    
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 17-11-2017
08:00 AM
Batu 100.24 26.83 83.92 6.00
 21-11-2017
07:00 AM
Semenyih 111.15 59.63 100.94 28.00
 22-11-2017
08:00 AM
Langat 221.06 34.10 100.00 0.00
 21-11-2017
08:00 AM
Klang Gates 95.52 25.34 100.00 0.00
 21-11-2017
08:00 AM
Sg Selangor 220.15 230.00 100.00 0.00
 21-11-2017
08:00 AM
Tasik Subang 38.30 4.09 97.30 0.00
 21-11-2017
07:00 AM
Kolam Takungan Sg. Labu (ORS) 44.90 9.26 99.62 0.00
 21-11-2017
08:00 AM
Sg Tinggi 58.72 108.74 94.97 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya