MAKLUMAT EMPANGAN    
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 25-09-2017
08:00 AM
Batu 99.42 25.21 78.87 0.00
 25-09-2017
07:00 AM
Semenyih 111.04 59.22 100.25 0.00
 25-09-2017
08:00 AM
Langat 221.04 34.10 100.00 0.00
 25-09-2017
08:00 AM
Klang Gates 95.72 25.34 100.00 0.00
 25-09-2017
08:00 AM
Sg Selangor 219.50 226.19 98.34 0.00
 25-09-2017
08:00 AM
Tasik Subang 38.55 4.20 99.90 0.00
 25-09-2017
07:00 AM
Kolam Takungan Sg. Labu (ORS) 44.90 9.26 99.62 6.00
 25-09-2017
08:00 AM
Sg Tinggi 58.84 109.63 95.74 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya