MAKLUMAT EMPANGAN    
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 14-11-2018
08:00 AM
BATU 102.24 30.97 96.89 8.00
 15-11-2018
07:00 AM
SEMENYIH 111.06 59.30 100.38 0.70
 15-11-2018
08:00 AM
LANGAT 221.05 34.10 100.00 0.00
 15-11-2018
08:00 AM
KLANG GATES 95.38 25.34 100.00 3.00
 15-11-2018
08:00 AM
SG SELANGOR 220.20 230.00 100.00 6.70
 15-11-2018
08:00 AM
TASIK SUBANG 38.65 4.21 100.00 18.00
 15-11-2018
07:00 AM
KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.90 9.26 99.62 23.00
 15-11-2018
08:00 AM
SG TINGGI 59.74 116.31 100.00 32.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya