Malay | English   
   
INTEGRATED WATER RESOURCE INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM  
 17-07-2019   03:00  
 
Sistem
 
Sistem ini dibangunkan untuk menguruskan data-data integrasi empangan di negeri Selangor untuk tujuan pemantauan paras dan kapasiti empangan dengan menggunakan aplikasi SCADA LUAS sedia ada.
Pihak operator empangan boleh berkongsi data secara atas talian dimana proses menyampaikan maklumat empangan boleh dilakukan melalui aplikasi ini. Data boleh dimasukkan melalui laman web dan sistem pesanan ringkas (SMS) dimana data yang dimasukkan dapat dilihat secara real-time di laman web.