+603-5511 1800 +603-5510 1800 aduan@luas.gov.my
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 11-08-2022  08:00 AM BATU 102.80 32.18 100.68 0.00
 11-08-2022  07:00 AM SEMENYIH 111.03 59.18 100.18 0.00
 11-08-2022  07:00 AM LANGAT 221.06 34.10 100.00 4.00
 11-08-2022  07:00 AM KLANG GATES 95.28 25.34 100.00 0.00
 09-08-2022  07:00 AM SG SELANGOR 219.05 222.85 96.89 0.00
 11-08-2022  08:00 AM TASIK SUBANG 38.46 4.16 98.96 0.00
 09-08-2022  07:00 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.90 9.26 99.62 5.00
 11-08-2022  08:00 AM SG TINGGI 58.40 106.41 92.93 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
11-08-2022  07:00 PM 3.59 659.83 0.00